BEIJING ADDRESS

Beijing Headquarter

Address: Room 909, Yuquan Building, No.3, Shijingshan Road, Shijingshan District, Beijing

Tel: +86 10 62494131

Email: daqin@chinee.com

GUANGZHOU ADDRESS

Guangzhou Office

Address: Room 1411, 14th floor Vertical City Jiangnan South Avenue Guangzhou Guangdong, China

Tel: +86 20 80926815

Email: daqin@chinee.net